นอกเหนือจาก Ubuntu 14.04LTS, Ubuntu 14.10 แล้ว ลูกค้าที่ต้องการใช้ Image ของ Ubuntu 15.04 สามารถเลือกใช้ Image ดังกล่าวสร้าง CloudNode และ CloudNode-M ได้ตั้งแต่บัดนี้

 

Ubuntu 15.04 on CloudNode