สำหรับลูกค้าสายที่ชอบ Linux ตระกูล RedHat หรือ CentOS แต่ต้องการทางเลือกใหม่ๆ นั้น สามารถ build Cloud server โดยเลือก template ตระกูล AlmaLinux (8.x, 9.x) หรือ Rocky Linux (8.x, 9.x) ได้ ซึ่งทั้งสองสายพันธ์นี้ รองรับการอัพเดต (security update) ยาวนานถึง 10 ปีนับ ในขณะที่ตระกูล Ubuntu ก็มาถึง v.22 และ Debian มาถึง 11.x แล้ว เช่นกัน