‘PS Command’ สำหรับ Linux Process Monitoring – Part 2

ในบทความนี้เรามาต่อจากบทความก่อนหน้า (‘PS Command’ สำหรับ Linux Process Monitoring – Part 1) กับตัวอย่างคำสั่ง ps อีก 14 คำสั่ง แสดงรายการ process แบบ threads 17) เมื่อต้องการแสดงค่า threads ทั้งหมดของ process ให้เพิ่ม -H ตามท้าย ซึ่งจะแสดงผล LWP (light weight...

‘PS Command’ สำหรับ Linux Process Monitoring – Part 1

ps (processes status) เป็นคำสั่งที่ใช้ดูการประมวลผลต่างๆ ที่กำลังทำงานอยู่ในระบบ ในบทความนี้เราจะรวบรวมตัวอย่างคำสั่ง ps ที่เป็นประโยชน์สำหรับการตรวจสอบ process ที่กำลังทำงานอยู่ในระบบ Linux โดยวันนี้เราจะมายกตัวอย่าง 16 คำสั่งดังนี้ แสดงรายการ process...