X

การใช้งาน DirectAdmin ในระดับ Reseller Level สำหรับการจัดการ User

จากบทความที่เราได้แนะนำวิธีการติดตั้ง DirectAdmin ในระดับของ Root SSH : การติดตั้ง DirectAdmin ระบบช่วยจัดการ Web Hosting ในบทความนี้เราจะมาต่อถึงวิธีการใช้งาน Tool สำคัญๆ ใน DirectAdmin สำหรับระดับ Reseller Level หลังจากที่ทาง Admin ทำการติดตั้ง DirectAdmin เรียบร้อย...

การใช้งาน DirectAdmin สำหรับการสร้าง Website ระดับ User Level

จากบทความที่เราได้แนะนำวิธีการติดตั้ง DirectAdmin ในระดับของ Root SSH : การติดตั้ง DirectAdmin ระบบช่วยจัดการ Web Hosting และระดับ Reseller Level : การใช้งาน DirectAdmin ในระดับ Reseller Level สำหรับการจัดการ User ในบทความนี้เราจะมาต่อถึงวิธีการใช้งาน DirectAdmin...

การติดตั้ง DirectAdmin ระบบช่วยจัดการ Web Hosting

เมื่อเราอยากมี Website แต่กังวลว่าจะเริ่มดำเนินการจากส่วนไหนก่อน และเลือกใช้ Web Control Panel ราคาไม่สูงของผู้ให้บริการไหนดี ชื่อแรกๆ ที่ได้ยินก็คงจะเป็น DirectAdmin หรือ DA นั้นเอง ในบทความนี้เราจะมาแนะนำการ Config การใช้งานของ DirectAdmin ในระดับของ Root SSH สำหรับ...